top of page

הסעות תלמידים

יסודי

משתמשים בהסעות תלמידים? זאת הפעילות עבורכם, עבור הנהגים המסיעים אותם וכמובן - עבור התלמידים וביטחונם! נהלי בטיחות ברכבי הסעות לפעמים מתעממים מעט עקב התרגשות הילדים מהמפגש בבוקר מהדקות שלפני הפרידה בסוף היום. העמעום הזה הוא כמובן מסכן חיים. אי חגירת חגורות בטיחות, עמידה במהלך נסיעה והפרעה לנהג האוטובוס הינם רק חלק מהסכנות אליהן תלמידי ההסעות נחשפים מדי יום. פעילות זו המשלבת חלק עיוני בכיתה וחלק מעשי על רכב ההסעות עצמו, מעלה את מודעות התלמידים לשלל הסכנות ולחוקי הנסיעה ברכב.

עיוני + מעשי

סוג פעילות:

פנים + חוץ

מיקום מומלץ:

כן

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

הסעות תלמידים

bottom of page