top of page

מדיניות פרטיות

1. חברתנו "אבי בן רפאל – ייעוץ והדרכה לבטיחות בדרכים בע"מ (להלן: החברה) מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר החברה, הפועל בכתובת האינטרנט :​ www.avi-safety.co.il  או לחילופין ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, בכל כתובת נוספת בהתאם לשיקול דעת החברה (להלן : האתר).

2. יש בתנאים שלהלן על מנת ללמד אותך מהי מדיניות הפרטיות הנהוגה באתר. הם סוקרים, בין השאר, את האופן שבו משתמש באתר במידע שתמסור לו ובמידע שייאסף אודותייך בעת שתשתמש באתר. במדיניות זו, הביטוי "מידע אישי" פירושו כל מידע שניתן לעשות בו שימוש באופן סביר על-מנת לזהות אותך, לרבות שמך הפרטי ושם משפחתך, כתובתך, מספר הטלפון שלך ועוד.

3. מדיניות זו מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי השימוש באתר. האמור מנוסח בלשון זכר אך חל באופן זהה על שני המינים.

דיווח על פגיעה בפרטיותך

4. במקרה בו אתה סבור כי פרטיותך נפגעה במהלך השימוש באתר, אנא פנה לחברתנו באמצעות כתובת הדוא"ל הבאה : Info@avi-safety.co.il . תוכל גם לפנות לחברה באמצעות מכתב למענה הרשום של החברה : רחוב מירון 12 באלפי מנשה.

מסירת פרטים ומידע אישי לחברה

5. השימוש באתר אינו כרוך ברישום או במסירת פרטים ומידע אישי. אף על פי כן, ייתכן כי אזורים מסוימים באתר עשויים להיות כרוכים ברישום ומסירת פרטים ומידע אישי, דוגמת שם מלא, כתובת, טלפון, כתובת דוא"ל פעילה ופרטים נוספים לפי הצורך ונסיבות העניין.

6. אנו מבקשים ממך למסור רק פרטים נכונים, מדויקים ומלאים, והנך מאשר בזאת את נכונות הפרטים שמסרת. הפרטים והמידע האישי שתמסור, וכן פרטים נוספים אודות שימושך באתר (כמפורט בהמשך מדיניות זו), יישמרו על-ידי החברה.

7. אתה לא חייב למסור כל פרטים או מידע אישי אודותייך. מסירת פרטים כאמור מקורה בהסכמתך וברצונך החופשי. נציין כי מסירת פרטים שגויים, או אי מסירת מלוא הפרטים הנדרשים, עשויים למנוע ממך להשתמש בחלק משירותי האתר.

8. החברה עשויה לאסוף ממך מידע נוסף בעת יצירת קשר או כאשר מבוצעת תכתובת בינך לבין נציג החברה.

9. במקרה בו אתה מוסר מידע על צד ג', אתה עושה זאת תחת הצהרה כי קיבלת את הסכמה מפורשת מאותו צד ג' למסירת המידע לחברה, והכל על מנת לעשות שימוש במידע שנמסר בהתאם למדיניות זו.

מידע שנאסף במהלך השימוש באתר

10. בזמן השימוש באתר, רשאית החברה לאסוף מידע על נוהגיך ביחס לשימוש באתר, ובכלל זאת תכנים שטענת או פרסמת, מידע שקראת, העמודים שבהם צפית, השירותים שעניינו אותך, מקום המחשב ונתוני כתובת האינטרנט (IP address) שבאמצעותם נכנסת לאתר, סוג מערכת ההפעלה המשמשת אותך, סוג המכשיר שברשותך וכיוצא באלו. בנוסף, החברה שומרת על זכותה לאסוף ולהסתייע בשירותיהם של צדדים שלישיים כדי לאסוף ולנתח מידע אנונימי, סטטיסטי, או מצרפי (אגרגטיבי) בקשר עם השימוש באתר, לרבות מידע הנוגע לפעילותך באתר.

רשתות חברתיות ומידע אישי שאתה משתף

11. לרשות המשתמשים באתר עומדים כלים לשיתוף וקישור תכנים מהאתר באמצעות רשתות חברתיות. לתשומת לבך כי השימוש ברשתות חברתיות ושירותים מקוונים כאמור הוא נפרד מהאתר וכפוף לנהלי הפרטיות של אותם שירותים.

12. האתר עשוי לכלול גם תכנים הנמסרים לפרסום מטעם משתמשי האתר, אשר עשויים לכלול מידע אישי. עליך לדעת כי התכנים שאתה מזין לאתר אינם חסויים ואתה מעלה אותם מדעת. החברה ממליצה לך להפעיל שיקול דעת במסירת מידע אישי אשר עלול לזהות אותך או אחרים.

 

 

השימוש במידע

13. במידע כאמור לעיל עשויה החברה לעשות שימוש בהתאם למטרות כדלהלן :

 13.1. מתן אפשרות לגולשי האתר לעשות שימוש באתר;

 13.2. לזהות את משתמשי האתר במהלך כניסות חוזרות לאתר;

 13.3. שיפור והעשרת השירותים והתכנים באתר. לצרכים אלו, עיקר המידע הינו  סטטיסטי באופיו ואינו מזהה אותך באופן אישי;

 13.4. מתן אפשרות להתאים את השירותים באתר להעדפות הגולשים;

 13.5. שליחת מידע ביחס לתוכן האתר, פעילויות קשורות וכיוצא באלו. המידע כאמור עשוי להיות פרסומי וייתכן שישלח באמצעי מידע שונים לרבות מסרונים ודוא"ל;

 13.6. למטרת יצירת קשר עם גולשי האתר;

 13.7. שימוש סטטיסטי על ידי גורמים שלישיים, ללא מסירת פרטים מזהים;

 13.8. תפעול האתר ופיתוחו;

 13.9. אכיפת תנאי השימוש באתר;

 13.10. לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות הפרטיות או בתנאי השימוש באתר ;

 13.11. מסירת מידע לצדדים שלישיים ;

 14. החברה אינה נוהגת להעביר מידע אישי לצדדים שלישיים אלא במקרים כדלהלן :

 14.1. במקרים בהם דרוש הדבר על מנת לספק את שירותי האתר;

 14.2. במקרים בהם מפרים גולשים את הוראות תנאי השימוש באתר, או במקרים בהם גולשים מבצעים פעולות הנחזות להיות מנוגדות לדין;

 14.3. במקרה בו יתקבל צו שיפוטי או דרישת רשות שלטונית המורים למסור פרטי גולשים אשר נמצאים בידי החברה;

 14.4. במקרה שבו מתעוררת מחלוקת משפטית בין גולשי האתר לבין החברה ו/או מנהל האתר;

 14.5. במקרים בהם סבורה החבורה כי יש למסור את המידע על מנת למנוע נזק גוף חמור לגולשים או לצדדים שלישיים;

 14.6. במקרים בהם החברה מעבירה את הפרטים שנאספו לחברות וארגנונים הקשורים לחברה, הכל בהתאם להוראות השימוש במדיניות זו;

 14.7. במקרים בהם מהות המידע הוא סטטיסטי ואינו פוגע בפרטיות הגולשים;

 14.8. במקרה של שינוי במעמדה המשפטי או הארגוני של החברה, או אז תקום לחברה הזכות להעביר את המידע לגוף החדש שיקום במקומה. מובן כי גוף חדש זה יקבל  עליו את תנאי מדיניות השימוש ;

 14.9. במקרה בו ביקשת זאת במפורש.

שמירת המידע ואחסונו

15. המידע שאוספת החברה נשמר במאגרי המידע שלה. מאגרי מידע אלו מאוחסנים אצל ספקי אירוח שרתים וגיבוי מידע (ואלו עשויים להימצא גם מחוץ לגבולות ישראל). עם השימוש באתר אתה מסכים לשמור את המידע שנאסף במאגרים אלו.

Cookies

16. לצורך תפעול האתר עושה שימוש ב'עוגיות' (Cookies)  וכן על מנת לאסוף נתונים סטטיסטיים ביחס לשימוש באתר, כדי לאמת פרטי גולשים וכן כדי להתאים את האתר להעדפות הגולש וכיוצא באלו.

17. 'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי האתר, חלקן ייעלמו כאשר תסגור את הדפדפן ואחרות יישמרו גבי הכונן הקשיח במכשיר המשמש אותך לצורך גלישה באתר.

18. עוגיות עשויות להכיל סוגים שונים של מידע, דוגמת היסטוריית גלישה, משך הביקור בכל אתר אינטרנט ועוד.

19. החברה גם נעזרת בעוגיות שמקורם בצדדים שלישיים דוגמת חברת "גוגל" ו – "פייסבוק". השימוש בקבצי העוגיות בא לידי ביטוי על מנת להציג לך מודעות הקשורות לתחומי העניין שלך בהתבסס על פעילותייך ברשת.

20. ככל שברצונך ללמוד עוד אודות סוגי העוגיות שגוגל אוספים ועל אופן השימוש בהן, אתה מוזמן להיכנס למרכז המידע של גוגל.

21. ככל שברצונך ללמוד עוד אודות סוגי העוגיות שאוספת פייסבוק ועל אופן השימוש בהן, אתה מוזמן לקרוא את מדיניות העוגיות של פייסבוק.

22. במקרה שאתה אינך מעוניין לקבל עוגיות, ניתן להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות הדפדפן שלך.

23. חשוב לציין כי ביכולתך למחוק את העוגיות ממכשירך בכל רגע. אנו מציעים שתעשה כן רק אם אתה משוכנע שאינך רוצה שהאתר יותאם להעדפותיך או ישתף עם צדדים שלישיים מידע אודות פעילותך באתר.

אבטחת מידע

אנו מייחסים חשיבות רבה לאבטחת המידע באתר. כדי לשמור על המידע באתר, אנו מפעילים אמצעים שונים על מנת למזער את הסיכון מפני גניבה, פגיעה או גישה בלתי מורשית לאתר ולמידע בו.

למרות המאמץ שמשקיעה החברה, לא ניתן להבטיח באופן מוחלט את אבטחת המידע. בשל כך, אין החברה מתחייבת לכך שמערכות המידע חסינות מפני גישה בלתי מורשית. לצערנו, גם הגולשים אינם יכולים לצפות שכך יהיה. על כן, בשימוש באתר מסכימים הגולשים למגבלות האמורות לעיל.

זכות לעיין במידע

26. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א – 1981, זכאי כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע הרלוונטי לגביו באופן אישי ואשר נמצא במאגר מידע. ככל שהמעיין מצא כי המידע עליו אינו נכון, אינו שלם, אינו ברור או אינו מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. במקרה בו בעל המאגר סירב, עליו להודיע על כך למעיין / מבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות שמכוח חוק הגנת הפרטיות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

לתשומת לב הגולשים, מחיקת מידע עלולה למנוע מכם להמשיך ולקבל שירותים מהאתר ולהביא לביטול רישומכם לאתר. מידע הדרוש לחברה יוסיף להישמר על ידי החברה על-פי דין, אך לא ישמש עוד לצורך פניות אליך.

שינויים במדיניות הפרטיות

27. החברה רשאי לשנות מעת לעת את תנאי מדיניות הפרטיות שלה. ככל שיבוצעו שינויים מהותיים במדיניות זו, תפרסם החברה הודעה מתאימה באתר וזאת 30 יום לפני כניסת השינויים לתוקף.

28. ככל שיבוצעו שינויים אשר אינם מהותיים, תפרסם על כך החברה הודעה באתר 7 ימים לפני כניסה השינויים לתוקף.

29. האמור לעיל נאמר בכפוף להוראות כל דין, או דרישת רשות מוסמכת, שאז השינויים ייכנסו לתוקף בהתאם להוראות הדין או לדרישה כאמור.

30. המשך השימוש באתר לאחר השינוי במדיניות מעיד על הסכמת הגולשים למדיניות המתוקנת. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של המדיניות, עליך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר.

31. בכל עת תוכל לעיין במדיניות העדכנית באמצעות לחיצה על הקישור המתאים באתר.

bottom of page