top of page

סימולטור הנהיגה

חטיבה עד בוגרים

נהגים חדשים וותיקים, מנוסים יותר ופחות, נהגים מקצועיים ואפילו מי שעוד לא הוציאו רישיון - התנסות בסימולטור הנהיגה שלנו תסיע אתכם כמה רמות קדימה!! סימולטור הנהיגה החדשני המשלב טכנולוגיית מציאות מדומה, ידמה עבורכם סביבת נהיגה אשר תאתגר את יכולותיכם, תחדד את החושים ותפתח לכם את הכישורים! האתגרים העולים בפני המתנסים בסימולטור אינם תלושים מהמציאות, הם מבוססים עליה! ומאפשרים מחשבה נוספת על התנהלות מסוכנת בכבישים, על הימנעות ומניעת תאונות ועל התנהלות נכונה בכבישים. בשילוב עם ההדרכה המקצועית שלנו, ההתנסות בסימולטור היא חוויה מלהיבה,מהנה,משמעותית ובלתי נשכחת.

מעשי / עיוני + מעשי

סוג פעילות:

חוץ / פנים + חוץ

מיקום מומלץ:

כן

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

סימולטור הנהיגה

bottom of page