top of page

יסודי

הילדים הקטנים שלנו הם כמו ספוגים קטנים הסופגים את העולם בדרכם. ההצגות המעולות שלנו מחברות בין עולמם של ילדי הגן ובתי הספר לעולם הדמיון ואל נושאי הבטיחות בדרכים שהן מעבירות באמצעותו. חיבור זה מאפשר שיח קליל וחשוב בנושא וטומן בקרב הילדים מסרים משמעותיים אשר ילוו אותם שנים רבות. ההצגות המגוונות נוגעות בנושאים הקריטיים בחיי היום יום של הילדים כגון: חציית כבישים, חגירת חגורות בטיחות, התנהלות כללית בכביש וכו' ההצגות מועברות על ידי שחקן אחד או יותר.

עיוני

סוג פעילות:

פנים

מיקום מומלץ:

לא

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

הצגות

bottom of page