top of page

קוביית המידע

יסודי

כשאנחנו מניחים את קוביית המידע שלנו אל מול קבוצת מתרגלים, החדר מסביב משתנה. פתאום, עולם הסוכנים המיוחדים משתלט על החדר והמשימה - להציל את המידע החשוב בפנים, הופך להיות מוקד תשומת הלב שלהם. במהלך המשימה, מתבקשים המתרגלים לפתור חידות שונות המסייעות להם לבסוף להגיע לפתרון התעלומה. הידע הנדרש לפתרון החידות מבוסס על תחום הבטיחות בדרכים, עצם פתירת החידות מסייע בהטמעת הידע הקיים ורכישת ידע חדש בתחום. אמצעי הלמידה החדשני מאפשר למידה איכותית ומעמיקה בדרך יצירתית ומהנה.

מעשי / עיוני + מעשי

סוג פעילות:

פנים

מיקום מומלץ:

כן

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

קוביית המידע

bottom of page