top of page

מגרש הדרכה

יסודי

ישנן שלל דרכים ללמד התנהלות נכונה ובטוחה בכבישים. אנחנו מצאנו, שאחת היעילות מבינהם היא פשוט לדמות התנהלות שכזאת! בשימוש ברוכבי אופני פדאלים / אופניים, מינוי הולכי רגל ושוטרים - שני מדריכים מקצועיים מטעמנו יעבירו את התלמידים מסלול חוויתי ומלמד, אשר בקצהו, יצאו התלמידים עם ידע מהותי לגבי התנהלות נכונה ובטוחה בכבישים וילמדו כיצד להגביר את בטיחותם האישית בשלל מצבים. ניתן ואף מומלץ - לשלב בפעילות זו חלק עיוני מקדים בכיתה והמשך פעילות מעשי במגרש ההדרכה המדומה. ניתן לקיים רק את החלק המעשי אשר יתקיים במגרש/ אולם ספורט / חנייה.

מעשי / עיוני + מעשי

סוג פעילות:

חוץ

מיקום מומלץ:

לא

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

מגרש הדרכה

bottom of page