top of page

סימולציית הולכי רגל

יסודי

מה השלבים לחצייה נכונה ובטוחה? מה חשוב לוודא לפני החצייה? למה לצפות בעת החצייה? על כל אלו ועוד שאלות רבות אחרת סימולציית הולכי הרגל נותנת תשובות. בפעילות חוויתית הנעשית בכיתה אל מול מסך מקרן, מתנסים התלמידים בחצייה נכונה ובטוחה. הפעילות מאפשרת לתלמידים להתנסות גם בסיטואציות מאתגרות ואף מסוכנות מבלי לסכן את בטיחותם האישית. ההתנסות מחזקת את המוטיבציה של התלמידים לפעול על פי כללי החצייה ואף מסייעת בחיזוק תחושת הביטחון של התלמידים בעת החצייה. הפעילות משלבת מידע עיוני עם התנסות מעשית בכיתה.

מעשי / עיוני + מעשי

סוג פעילות:

פנים

מיקום מומלץ:

כן

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

סימולציית הולכי רגל

bottom of page