top of page

אלופי הזה"ב

יסודי

פעילות שכבתית חוויתית ומלמדת שתהפוך כל קבוצה לאלופי זהירות בדרכים! התלמידים יעבור בין 4 תחנות שונות וחוויתיות, בכל תחנה יידרשו לבצע משימות מתחומי הזהירות בדרכים. הפעילות יכולה להיות תחרותית בה הקבוצה שתסיים את ארבעת התחנות ראשונה, תנצח! הפעילות מתקיימת במשך 90 דקות ומיועדת לעד 100 תלמידים.

מעשי

סוג פעילות:

פנים

מיקום מומלץ:

לא

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

אלופי הזה"ב

bottom of page