top of page

הרכב המתהפך

חטיבה עד בוגרים

"נכנסים, מתהפכים, שומרים על החיים" זה המשפט שכתוב על סימולטור הרכב המתהפך שלנו ולא סתם. חווית ההתנסות בסימולטור הרכב המתהפך מלהיבה , מפחידה מרגשת ומלמדת במהלכה חווים המתנסים קשת של רגשות שמסייעת ללמידה, מחזקת את תחושת הביטחון בחגורות הבטיחות וביכולת השמירה שלה על ביטחוננו בעת תאונת התהפכות ומעלה את האחריות האישית של כל מתנסה אשר מקבל הזדמנות לחוות חוויית תאונת התהפכות רכב וזאת מבלי לסכן את בטיחותו האישית. השימוש בסימולטור מותאם החל מכיתה זה ועד בוגרים. בשילוב עם הדרכה מקצועית אשר מרעננת נהלי בטיחות ונותנת זווית נוספת להתנסות, זוהי פעילות חובה לכל נהג ונוסע ברכב !

מעשי / עיוני + מעשי

סוג פעילות:

חוץ / פנים + חוץ

מיקום מומלץ:

כן

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

הרכב המתהפך

bottom of page