top of page

חטיבה עד בוגרים

"יש לי הרבה ידע בתחום הבטיחות בדרכים ועדיין חידשת לי, נותרתי מרותקת כל ההרצאה" זהו רק אחד משלל משובים מעולים להם אנו זוכים בהרצאות שלנו, וזוהי מטרתנו בכל הרצאה והרצאה. לחולל שינוי. בכל אחת ממגוון ההרצאות אנו תמיד מחפשים את הדרכים היצירתיות והמקוריות ביותר לרענן בפני הצופים בהרצאה חוקים ונהלים, לתת להם נקודת מבט נוספת על פעולות יום יומיות שכולנו עושים בכבישים מדי יום. המרצים המנוסים שלנו מביאים איתם את סיפורם האישי ורגשי שנותן אף הוא נקודת מבט נוספת בכל הרצאה. זאת בשילוב עם מצגות וסרטונים מקצועיים שמסייעים אף הם בהעברת והעמקת הידע המועבר בהרצאות. ההרצאות שלנו מיועדות למגוון רחב של גילאים, עולמות ידע בתוך תחום הבטיחות בדרכים ובסביבתו ולרמות ידע שונות בתחום.

עיוני

סוג פעילות:

פנים

מיקום מומלץ:

כן

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

הרצאות

bottom of page