top of page

אלכוהול מעשי – משקפי אלכוהול

חטיבה עד בוגרים

"לי זה לא יקרה" "אני יודע לשתות ולנהוג" פנינים מסוג זה ועוד רבות אחרות אנחנו שומעים הרבה מבני הנוער שאנחנו מגיעים להדריך. בפעילות משקפי אלכוהול האמירות האלו עומדות במבחן. המתנסים מתבקשים לבצע מספר פעולות פשוטות בעודם מרכיבים משקפיים אשר, בדומה לאלכוהול, מטשטשות את הראייה, משבשת את יכולת ההתמצאות במרחב ומהירות התגובה. המדריכים המקצועיים שלנו מלווים את המתנסים בתהליך ההתפקחות ומסייעים במתן חלופות המאפשרות התנהלות בטוחה ונכונה יותר.

מעשי / עיוני + מעשי

סוג פעילות:

חוץ / פנים + חוץ

מיקום מומלץ:

לא

שילוב אמצעי טכנ':

1.jpg

אלכוהול מעשי – משקפי אלכוהול

bottom of page